Main Menu

ਰੈਜੀਡੈਸਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸਨੂੰ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਡੋਮਾਈਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੈਜੀਡੈਸਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੈਜੀਡੈਸਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।


ਰੈਜੀਡੈਸਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸਨੂੰ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।


ਰੈਜੀਡੈਸਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ:-


  • 03 ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ ਜਿਵੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਆਦਿ।
  • 04 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ ਫੋਟੋਆਂ
  • ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ 03 ਆਈ.ਡੀ ਪਰੂਫ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ:-


  • ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਪਾਸੋ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉ।
  • ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮ.ਸੀ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਪਾਸੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉ।
  • ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਪਾਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉ
  • ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਦਸਤਖਤ
  • ਸੇਵਾ ਕੇਦਂਰ ਤੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ


ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ:-

                     ਜਦ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਡੈਸਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀ ਪਾਸੋ ਇਸ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉ। ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਪਟਵਾਰੀ ਪਾਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਸੇਵਾ ਕੇਦਂਰ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 01 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

1 comment: