Main Menu

ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਅੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਰੂਰੀ ਹਨ

ਕੇਦਂਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 6000/- ਰੁ: ਦੀ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਣਕਿ ਹਰ 04 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2000/- ਰੁ: ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੇਦਂਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ :-ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਅੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਰੂਰੀ ਹਨ


ਸਕੀਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:-


  • ਜਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਜਮਾਬੰਦੀ
  • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
  • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬੈਕਂ ਪਾਸ ਬੁੱਕਕੋਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:-


  • 1-2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ
  • ਮਾਰਜਨਲ ਕਿਸਾਨ


ਕੋਣ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ :-


  • ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਦਂਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਰਿਟਾਇਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000/- ਰੁ: ਤੱਕ ਹੋਵੇ.
  • ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ.
  • ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਵੇ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਆਦਿ


ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸੀਜਰ :-

                                                                          ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਲਿਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸੇ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਸੈਟਂਰ ਜਾਉ. ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ. ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ.

3 comments: