Main Menu

ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਰਾਹੀ ਸੁਰਖਿੱਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਇਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਅੇ। ਇਸਤੇ ਆਉੁਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ :-
 • ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇ ਕਿ ਫਰਦ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ
 • ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, 02 ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
 • ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, 02 ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
 • 01 ਗਵਾਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
 • 01 ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
 • ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰੋਪਰ ਸਾਇਜ ਅਤੇ ਹਦੂਦਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਚੜਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਗੈਰਾ
ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਕਿਥੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਅੇ :-

                                                                           ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਸੀਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ, ਪਟਾਨਾਮਾ ਵੀ ਦਫਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਮ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਿਸੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਪਾਸੋ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ:-


 • ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉ
 • ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸaਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰੋ
 • ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵੋ
 • ਰੇਗੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ
 • ਰੇਗੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਵਸੂਲ ਪਾਉਰੇਗੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਫੀਸ:-

                                               ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨਿਮਨ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:-


No comments:

Post a Comment