Main Menu

ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ.

ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ, ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਸੀਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ.


ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ.


ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:-


 • ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਤੀ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਸਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇ
 • ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ
 • ਬੈਕਂ ਪਾਸਬੁੱਕ
 • 04 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ
 • ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਕਾਰਡ (ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ)
 • ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ


ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ:-


 • ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਦਂਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ.
 • ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ.
 • ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ.
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000/- ਰੁ: ਤੋ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ. (ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ)
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ.
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਵਰਗ ਗੱਜ ਤੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ.
 • ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ.
 • ਤੁਸੀ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਵੋ.
 • ਤੁਸੀ ਪੋ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੋ.


ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ:-

                            ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਪਾਸੋ ਭਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ. ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ/ਐਮ.ਸੀ ਪਾਸੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉ. ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਦਂਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਉ. ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸੀਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.


ਨੋਟ:- ਕੁਝ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

No comments:

Post a Comment