Main Menu

ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈਅੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸੀਜਰ ਹੈ

ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹਿਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਣਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਤੋ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ.


ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈਅੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸੀਜਰ ਹੈਗਿਫਟ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:-


  • ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਧਾਂਰ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 
  • ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 
  • ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
  • ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇ ਫਰਦ ਜਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ 
  • ਐਨ.ੳ.ਸੀ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ.
  • ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਫੋਟੋ 
  • ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 02 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ ਫੋਟੋਆਂ
  • 01 ਗਵਾਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
  • 01 ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ:-

                                       ਜੋ ਕਿ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇ ਕੁੱਲ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਹਤਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੋਨੋ ਗਵਾਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿਥੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ. 

ਮੁੱਖ ਬੰਧ:-

                       ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋ ਉਕਤ ਲਿਖਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 05 ਲੱਖ ਤੋ ਉਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 60 ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ, ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਫਤਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਖੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ/ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ. ਸਾਰਾ ਡਰਾਫਟ ਪੜਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਗਵਾਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਗੇ. ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ :-

                                                                  ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੈਨਾਮਾ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਫੀਸਾਂ ਖਰਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

No comments:

Post a Comment