Main Menu

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਰੀਪਲੇਸਮੈਟਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ

ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਟਂ ਲਾਈਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਅਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਰੀਪਲੇਸਮੈਟਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ.
ਰੀਪਲੇਸਮੈਟਂ ਲਾਈਸੰਸ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:-


  • ਅਸਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਈਸੰਸ
  • 01 ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ
  • 01 ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ
  • 02 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ.
  • ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾਪੂਰੀ ਵਿਧੀ:-

                           ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੋਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਪਾਸੋ ਹੀ ਕਰਵਾਉ. ਕਿਉਕਿ ਅਕਸਰ ਹਰ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ੳ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਪਾਸੋ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰੂਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੱਸ ਦਵੇ. ਫਿਰ ਮਿਥੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਆਰ.ਟੀ.ੳ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉ. ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਜਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਨ ਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀ ਸੂਚਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ.


ਨੋਟ:- ਅਪਾਇੰਟਮੈਟਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪਰੂਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ ਜੀ.

No comments:

Post a Comment